logo

Newsletter regulamin


Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Zajaz Staropolski z siedzibą w Olszówka 2B,  publikuje poniżej regulamin Newslettera:

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

1.     Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Zajazd Staropolski na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2.     Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3.     Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i ofertach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Zajazd Staropolski treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4.     Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

5.     Zajazd Staropolski nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6.     Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na przycisk  "Rezygnuję" znajdujący się na dole formularza zgłoszeniowego na stronie głównej

7.     Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8.     Zajazd Staropolski zastrzega sobie prawo do:

a.     wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,

b.     czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

c.     zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.

d.     całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

e.     usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.